PREVENTIEVE ZORG

Preventieve zorg in de huisartsenpraktijk speelt een essentiële rol in het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten bij individuen en gemeenschappen. Het richt zich op het identificeren van risicofactoren, het vroegtijdig opsporen van ziekten en het stimuleren van gezonde levensstijlkeuzes. Door actief betrokken te zijn bij preventieve zorg, kunnen huisartsen de gezondheid van hun patiënten verbeteren en de ziektelast in de samenleving verminderen.

Preventieve zorg omvat verschillende aspecten, zoals screenings, vaccinaties, risicobeoordelingen en gezondheidsbevorderende interventies. Huisartsen spelen een sleutelrol bij het aanbieden van deze diensten, omdat zij als eerste aanspreekpunt fungeren voor patiënten en een breed scala aan gezondheidsproblemen behandelen.

Door middel van screenings kunnen huisartsen vroegtijdig ziekten opsporen, zoals bepaalde vormen van kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. Deze vroege detectie biedt de mogelijkheid voor tijdige behandeling en verbetert de prognose voor de patiënt.

Hier zijn enkele veelvoorkomende screenings die in de huisartsenpraktijk worden uitgevoerd:
 1. Borstkankerscreening: Huisartsen verwijzen vrouwen naar een mammografiecentrum voor een regelmatige screening op borstkanker. Mammografieën kunnen afwijkingen detecteren voordat er symptomen optreden, waardoor de kans op vroegtijdige diagnose en behandeling wordt vergroot.
 2. Baarmoederhalskankerscreening: Huisartsen voeren regelmatig uitstrijkjes uit om abnormale cellen in de baarmoederhals op te sporen. Deze screening, bekend als het uitstrijkje of het cervicale uitstrijkje, helpt bij het identificeren van voorstadia van baarmoederhalskanker, zodat tijdige behandeling mogelijk is.
 3. Darmkankerscreening: Huisartsen verwijzen mensen in bepaalde leeftijdsgroepen naar het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit omvat het testen van ontlasting op de aanwezigheid van bloed, wat kan wijzen op mogelijke darmkanker of voorstadia ervan.
 4. Prostaatkankerscreening: Huisartsen kunnen mannen adviseren over de voor- en nadelen van prostaatkankerscreening. Dit kan bestaan uit het uitvoeren van een bloedtest om het prostaatspecifiek antigeen (PSA) te meten, gevolgd door eventuele aanvullende onderzoeken bij een verhoogd PSA-gehalte.
 5. Cardiovasculaire screenings: Huisartsen voeren regelmatig screenings uit voor cardiovasculaire aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte en hart- en vaatziekten. Dit omvat het meten van de bloeddruk, het controleren van het cholesterolgehalte en het beoordelen van het algehele cardiovasculaire risico.
 6. Diabetes screenings: Huisartsen kunnen screenings uitvoeren om diabetes of prediabetes op te sporen bij mensen met risicofactoren, zoals obesitas, familiegeschiedenis van diabetes, of symptomen van verhoogde bloedsuikerspiegels. Dit kan onder meer het meten van de nuchtere bloedsuikerspiegel of het uitvoeren van een glucosetolerantietest (OGTT) om de glucoseregulatie te beoordelen.

In de huisartsenzorg worden verschillende vaccinaties gegeven als onderdeel van preventieve zorg. Deze vaccinaties helpen bij het voorkomen van verschillende infectieziekten en beschermen individuen tegen ernstige gezondheidscomplicaties.

Hieronder zijn enkele veelvoorkomende vaccinaties die in de huisartsenzorg worden gegeven:

 1. Griepvaccinatie:
  Het griepvaccin wordt jaarlijks aanbevolen, vooral voor mensen met een verhoogd risico op complicaties, zoals ouderen, zwangere vrouwen en mensen met bepaalde chronische aandoeningen. Het beschermt tegen de griep en vermindert de kans op ernstige symptomen en ziekenhuisopname.
 2. Tetanusvaccinatie:
  Tetanus, ook wel bekend als de "kaakklem" ziekte, wordt veroorzaakt door bacteriën die via wonden het lichaam binnendringen. Het tetanusvaccin wordt meestal toegediend in combinatie met vaccinaties tegen difterie en kinkhoest (de zogenaamde DKTP-vaccinatie). Het vaccin beschermt tegen tetanus en zorgt ervoor dat degenen die een verwonding oplopen voldoende immuniteit hebben.
 3. Pneumokokkenvaccinatie:
  Het pneumokokkenvaccin beschermt tegen infecties veroorzaakt door de pneumokokkenbacterie, zoals longontsteking en bloedvergiftiging. Het wordt vaak aanbevolen voor oudere volwassenen, jonge kinderen en mensen met bepaalde medische aandoeningen die het risico op pneumokokkeninfecties verhogen.
 4. HPV-vaccinatie:
  Het HPV-vaccin beschermt tegen het humaan papillomavirus, dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken, waaronder baarmoederhalskanker, vulvakanker, vaginakanker, anale kanker, peniskanker en sommige vormen van hoofd- en nekkanker. De vaccinatie wordt meestal aanbevolen voor jongens en meisjes op een leeftijd tussen 9 en 14 jaar.
 5. Hepatitis B-vaccinatie:
  Het hepatitis B-vaccin beschermt tegen het hepatitis B-virus, dat leverschade kan veroorzaken. Het wordt vaak aanbevolen voor mensen met bepaalde risicofactoren, zoals gezondheidswerkers, seksuele partners van hepatitis B-geïnfecteerde personen en mensen die in landen met een hoog risico op hepatitis B verblijven.

Het specifieke vaccinatieschema en de aanbevolen vaccinaties kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals leeftijd, medische geschiedenis en risicofactoren.
Het is altijd raadzaam om met een huisarts te praten om te bepalen welke vaccinaties voor jou relevant zijn en op welk moment ze moeten worden toegediend.

Ook speelt risicobeoordeling een belangrijke rol in preventieve zorg.
Huisartsen kunnen patiënten evalueren op basis van leeftijd, medische geschiedenis, familiegeschiedenis en levensstijl om individuele risico's te bepalen. Op basis van deze beoordeling kunnen passende interventies en adviezen worden gegeven om gezonde keuzes te bevorderen en ziekterisico's te verminderen.

Door het evalueren van de leeftijd van de patiënt, kan de huisarts bepalen welke specifieke screenings- en vaccinatieprogramma's van toepassing zijn op verschillende levensfasen. Bijvoorbeeld, bepaalde vaccinaties zijn van groot belang voor jonge kinderen, terwijl andere vaccinaties juist meer relevant zijn voor oudere volwassenen.

Het onderzoeken van de medische geschiedenis van de patiënt biedt belangrijke inzichten in mogelijke genetische aanleg voor bepaalde aandoeningen en kan helpen bij het identificeren van eventuele eerdere gezondheidsproblemen die een verhoogd risico op specifieke ziekten met zich meebrengen. Op basis hiervan kan de huisarts preventieve maatregelen aanbevelen, zoals regelmatige controles of specifieke screenings.

De familiegeschiedenis is ook een waardevolle bron van informatie, aangezien genetische factoren een rol kunnen spelen bij de vatbaarheid voor bepaalde ziekten. Als bepaalde aandoeningen binnen de familie voorkomen, kan de huisarts waakzaamheid en aanvullende preventieve maatregelen aanbevelen om het risico op vergelijkbare aandoeningen te verminderen.

Tot slot helpt het beoordelen van de levensstijl van de patiënt de huisarts om risicofactoren te identificeren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van ziekten. Bijvoorbeeld, roken, overmatig alcoholgebruik, slechte voedingsgewoonten en een sedentaire levensstijl zijn factoren die het risico op verschillende gezondheidsproblemen verhogen. Op basis van deze evaluatie kan de huisarts gerichte adviezen geven om gezonde levensstijlveranderingen te bevorderen, zoals stoppen met roken, regelmatig bewegen, gezonde voeding en stressmanagement.

Door het uitvoeren van een grondige risicobeoordeling kan de huisarts de preventieve zorg op maat afstemmen op de specifieke behoeften van de patiënt, met als doel het bevorderen van gezondheid en het verminderen van het risico op toekomstige ziekten.

Gezondheidsbevorderende interventies, zoals leefstijladvies, gewichtsbeheersing, stoppen met roken en het stimuleren van lichamelijke activiteit, vormen ook een belangrijk onderdeel van preventieve zorg. Huisartsen kunnen patiënten ondersteunen en begeleiden bij het nemen van stappen naar een gezonde levensstijl, waardoor het risico op ziekten wordt verminderd en de algehele gezondheid wordt bevorderd.

In het kader van preventieve zorg kunnen huisartsen verschillende gezondheidsbevorderende interventies aanbevelen. Hier zijn enkele voorbeelden van dergelijke interventies:

 • Voorlichting en educatie: 
  Huisartsen kunnen patiënten voorzien van uitgebreide informatie en educatie over gezondheidsgerelateerde onderwerpen, zoals voeding, lichaamsbeweging, stoppen met roken, alcoholgebruik, stressmanagement en veilig seksueel gedrag. Door patiënten bewust te maken van gezonde keuzes en hen te informeren over de risico's van bepaalde gedragingen, kunnen huisartsen hen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.
 • Vaccinaties: 
  Zoals eerder genoemd, kunnen huisartsen verschillende vaccinaties aanbevelen om infectieziekten te voorkomen. Door patiënten te vaccineren, kunnen ze bescherming bieden tegen ernstige ziekten en de verspreiding ervan in de gemeenschap helpen verminderen.
 • Screening en vroegtijdige detectie: 
  Huisartsen kunnen screeningsprogramma's aanbieden om aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen. Dit kan onder meer omvatten: bloeddrukmeting, cholesteroltesten, mammografie voor borstkanker, uitstrijkjes voor baarmoederhalskanker, colonoscopie voor darmkanker en regelmatige bloedonderzoeken om mogelijke afwijkingen te detecteren.
 • Bevordering van een gezonde levensstijl: 
  Huisartsen kunnen patiënten aanmoedigen om een gezonde levensstijl te leiden door regelmatige lichaamsbeweging te bevorderen, een gebalanceerd dieet aan te bevelen en het verminderen van risicovolle gedragingen zoals roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik. Ze kunnen ook ondersteuning bieden bij het opzetten van een gezondheidsplan en het stellen van realistische doelen.
 • Beheer van chronische aandoeningen: 
  Voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, hypertensie of astma, kan de huisarts gezondheidsbevorderende interventies bieden door het bewaken van de ziekte, het aanpassen van medicatie, het bieden van leefstijladviezen en het bevorderen van zelfmanagementvaardigheden.
 • Mentale gezondheidsondersteuning: 
  Huisartsen kunnen ook een rol spelen bij het bevorderen van de geestelijke gezondheid van patiënten. Ze kunnen screening bieden voor psychische aandoeningen zoals depressie en angst, begeleiding en advies geven, en indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners.
 • Gewichtsmanagement
  Huisartsen kunnen patiënten ondersteunen bij het bereiken en behouden van een gezond gewicht. Ze kunnen advies geven over voeding, lichaamsbeweging en gedragsveranderingstechnieken om gezonde gewoonten te bevorderen. Indien nodig kunnen ze doorverwijzen naar diëtisten of programma's voor gewichtsbeheersing.
 • Stoppen met roken: 
  Roken is een belangrijke risicofactor voor verschillende gezondheidsproblemen, waaronder longziekten, hart- en vaatziekten en kanker. Huisartsen kunnen ondersteuning bieden bij het stoppen met roken door het verstrekken van informatie, het voorschrijven van medicatie voor het verminderen van ontwenningsverschijnselen en het verwijzen naar rookstopprogramma's.
 • Gezond ouder worden: 
  Voor oudere volwassenen kunnen huisartsen gezondheidsbevorderende interventies aanbevelen die specifiek gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn tijdens het verouderingsproces. Dit kan het bevorderen van fysieke activiteit, evenwichtstraining, osteoporose-screening, geheugentraining en valpreventieprogramma's omvatten.
 • Gezondheidsbevordering bij kinderen: 
  Voor kinderen spelen huisartsen een belangrijke rol bij het bevorderen van een gezonde ontwikkeling en het voorkomen van ziekten. Ze kunnen vaccinaties aanbevelen volgens het nationale vaccinatieschema, ouders informeren over gezonde voeding en groei, vroege ontwikkelingsmijlpalen monitoren en preventieve adviezen geven over zaken zoals tandheelkundige zorg, veiligheid en mentale gezondheid.
 • Seksuele gezondheid: 
  Huisartsen kunnen patiënten ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde seksuele gezondheid door het verstrekken van informatie over veilig vrijen, anticonceptiemethoden, soa-preventie en seksuele voorlichting. Ze kunnen ook advies geven over vruchtbaarheid, prenatale zorg en seksuele disfuncties.

Het doel van deze interventies is om gezond gedrag te bevorderen, ziekten te voorkomen of vroegtijdig op te sporen, en de algehele gezondheid en kwaliteit van leven van individuen te verbeteren. Huisartsen spelen een essentiële rol bij het bieden van preventieve zorg en het ondersteunen van patiënten in hun streven naar een gezonde levensstijl en het verminderen van gezondheidsrisico's.

Al met al is preventieve zorg in de huisartsenpraktijk van onschatbare waarde. Het stelt huisartsen in staat om ziekten te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en gezond gedrag te bevorderen, waardoor de gezondheid en het welzijn van individuen en gemeenschappen worden verbeterd.

◀︎ GEDEELTELIJKE PATIËNTENSTOP ►