DIAGNOSTIEK in de HUISARTSENPRAKTIJK

Diagnostische zorg is een essentieel onderdeel van de taken van een huisarts. Het verwijst naar het proces waarbij de huisarts de gezondheidstoestand van een patiënt onderzoekt en een diagnose probeert te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de symptomen die de patiënt ervaart, medische voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek en mogelijk aanvullende onderzoeken.

Tijdens een diagnostisch zorgconsult zal de huisarts naar je luisteren en vragen stellen over je klachten, om een beter begrip te krijgen van wat er aan de hand kan zijn. De huisarts zal je ook vragen stellen over je medische geschiedenis en eventuele eerdere behandelingen die je hebt gehad. Vervolgens zal de huisarts een lichamelijk onderzoek uitvoeren, waarbij hij of zij bijvoorbeeld je bloeddruk kan meten, naar je hart en longen kan luisteren, en andere relevante onderzoeken kan uitvoeren.

Afhankelijk van je symptomen en medische voorgeschiedenis kan de huisarts ook aanvullende tests of onderzoeken aanbevelen, zoals bloedonderzoek, urineonderzoek, een röntgenfoto of een echografie. Deze tests kunnen helpen bij het bevestigen van een diagnose of het uitsluiten van bepaalde aandoeningen.

🔽 Electrodiagram (ECG) ⏫️

Er is de mogelijkheid om op de praktijk een ECG, ook wel hartfilmpje te laten maken. Dit gebeurd als de huisarts hier de medische noodzaak van inziet. De ecg wordt direct op de praktijk gemaakt door de assistent en daarna beoordeeld door de huisarts en wanneer nodig direct overlegd aan de met ons samenwerkende cardioloog. 

🔽 24-uurs bloeddrukmeting ⏫️

Bij onze gezondheidscentra kunt u op verzoek van de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting laten afnemen. Wanneer de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar het ziekenhuis. 

Bij een 24-uurs bloeddrukmeting wordt er een apparaatje aangebracht dat gedurende 24 uur elk half uur de bloeddruk registreert tijdens de dagelijkse activiteiten. De huisarts bekijkt de uitkomst van de 24-uurs bloeddrukmeting en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

Kosten:
De 24-uurs bloeddrukmeting die bij de huisarts wordt afgenomen valt niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

🔽 Bloedonderzoek ⏫️

Bloedprikken
Op onze huisartsenpraktijk wordt bloed geprikt. Deze handeling wordt gedaan door de assistenten. Dit is voor de praktijk en het gezondheidscentrum een belangrijke factor. Het zorgt er voor dat de patiënt direct (altijd dezelfde dag) onderzocht kan worden, zonder dat hier een andere instantie of verwijzing voor nodig is.

Het bloed gaat altijd nog dezelfde dag naar het laboratorium voor het onderzoek. Voor uitslag van bloedonderzoek kunt u de huisarts bellen op het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 13:00 en 13:30 


Naast de ECG en het bloedprikken zijn er ook andere medische onderzoeken die worden verricht in de huisartsenpraktijk, waardoor u direct met de uitslag terug kunt naar de huisarts. Zo kan op de praktijk onder andere direct urine worden onderzocht op een blaasontsteking, kunnen de ontstekingswaarden worden onderzocht aan de hand van een CRP meting en doen wij snel SOA onderzoek via het lab. 

🔽 Urineonderzoek ⏫️

Urineonderzoek
In een aantal gevallen zal de arts uw urine willen laten onderzoeken. Om uw urine goed te kunnen onderzoeken is het belangrijk dat het potje geen andere stoffen bevat. In jampotjes of potjes van groenten en dergelijke kunnen vaak (onzichtbare) resten blijven zitten, die van grote invloed zijn op de uitslag. Gebruik daarom een speciaal urinepotje dat u af kunt halen bij de huisarts of de apotheek.

Openingstijden:
Tot hoe laat en waar u uw urine in kunt leveren, verschilt per locatie. Kijk daarom op de pagina van uw locatie welke afspraken daarvoor gelden bij uw gezondheidscentrum. 

Blaasontsteking

Urine die wordt ingeleverd in verband met (het vermoeden van) een blaasontsteking wordt op de locatie zelf onderzocht. Voor andere onderzoeken wordt de urine naar het laboratorium gestuurd. Het laboratorium koppelt de uitslag van het urineonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. De meeste uitslagen zijn binnen twee tot vier werkdagen bekend.

Kosten

Urineonderzoek dat op de locatie zelf wordt gedaan (bij vermoeden blaasontsteking) valt niet onder het eigen risico omdat het bij huisartsenzorg hoort. 
Alle andere urineonderzoeken (ook mogelijke vervolgonderzoeken bij vermoeden blaasontsteking) worden bij het laboratorium gedaan en vallen wel onder het eigen risico.

🔽 CRP meting ⏫️


Een CRP-meting (C-reactief proteïne) wordt gebruikt om ontstekingen in het lichaam te detecteren. Het kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het diagnosticeren van infecties, ontstekingsziekten en andere medische aandoeningen.


Kosten:
De kosten van een CRP-meting worden vaak gedekt door de ziektekostenverzekering van de patiënt, maar dit kan variëren afhankelijk van de lokale gezondheidszorgsystemen en verzekeringsvoorwaarden. In sommige gevallen kan het ook worden betaald door de patiënt als onderdeel van zelfbetaalde gezondheidszorg.

🔽 SOA Onderzoek ⏫️

SOA Test

Een SOA (seksueel overdraagbare aandoening), ook bekend als een STD (seksueel overdraagbare ziekte), is een infectie die wordt overgedragen via seksueel contact, waaronder vaginale, anale of orale seks. Deze infecties worden veroorzaakt door bacteriën, virussen of parasieten die zich in de lichaamsvloeistoffen van een geïnfecteerde persoon bevinden.


Allergieën


Het doel van diagnostische zorg is om de huisarts in staat te stellen een zo accuraat mogelijke diagnose te stellen, zodat de juiste behandeling kan worden voorgeschreven. Het kan voorkomen dat de huisarts niet meteen een definitieve diagnose kan stellen en aanvullende onderzoeken of een doorverwijzing naar een specialist nodig acht.

Het belangrijkste is dat je open en eerlijk communiceert met je huisarts, zodat hij of zij een goed beeld krijgt van je gezondheidstoestand en de juiste stappen kan nemen om je te helpen. Het proces van diagnostische zorg is erop gericht om samen met jou te werken aan het begrijpen en behandelen van je gezondheidsproblemen.


◀︎ GEDEELTELIJKE PATIËNTENSTOP ►