PATIËNTENZORG

Huisartsen werken meestal in een huisartsenpraktijk, waar ze regelmatige spreekuren hebben en patiënten ontvangen voor consultaties. Daarnaast zijn er ook huisartsenposten die buiten kantooruren spoedeisende huisartsenzorg bieden.

DIAGNOSTISCHE ZORG

Als het gaat om de diagnostische zorg van de huisarts, zijn er verschillende onderwerpen die hieronder vallen.
Diagnostische zorg verwijst naar het proces waarbij de huisarts een patiënt onderzoekt, symptomen evalueert, medische geschiedenis verzamelt en tests of procedures uitvoert om een diagnose te stellen.
Hier zijn enkele veelvoorkomende onderwerpen die onder de diagnostische zorg vallen:

 • Algemene gezondheidsklachten:
  Dit omvat het diagnosticeren van algemene symptomen zoals koorts, vermoeidheid, gewichtsverlies, pijn, hoesten, duizeligheid, enz.
 • Infectieziekten:
  Huisartsen diagnosticeren en behandelen verschillende infectieziekten, zoals verkoudheid, griep, keelontsteking, urineweginfecties, huidinfecties, enz.
 • Chronische aandoeningen:
  Diagnostische zorg omvat ook het identificeren en beheren van chronische aandoeningen zoals diabetes, hypertensie (hoge bloeddruk), astma, COPD (chronische obstructieve longziekte), hartziekte, artritis, enz.
 • Huidaandoeningen:
  Huisartsen diagnosticeren en behandelen veelvoorkomende huidaandoeningen zoals eczeem, psoriasis, acne, schimmelinfecties, allergieën, enz.
 • Maag-darmproblemen:
  Dit omvat het diagnosticeren van aandoeningen zoals maagzweren, gastro-intestinale infecties, prikkelbare darmsyndroom (PDS), inflammatoire darmziekten (zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa), en andere spijsverteringsstoornissen.
 • Musculoskeletale aandoeningen:
  Hieronder vallen onder andere de diagnose en behandeling van aandoeningen zoals gewrichtspijn, rugpijn, blessures aan spieren en botten, artritis, osteoporose, enz.
 • Neurologische aandoeningen:
  Huisartsen kunnen betrokken zijn bij de diagnose van neurologische aandoeningen zoals migraine, hoofdpijn, duizeligheid, neuropathie, beroerte, enz.
 • Psychische aandoeningen:
  Hoewel de diagnose en behandeling van ernstige psychische aandoeningen meestal door specialisten worden gedaan, kan de huisarts een rol spelen bij het herkennen en diagnosticeren van aandoeningen zoals depressie, angststoornissen, ADHD, enz.

◀︎ Bezoek onze pagina over Diagnostische Zorg ▶︎

Curatieve zorg, ook wel bekend als genezende zorg, verwijst naar de medische zorg die gericht is op het behandelen en genezen van ziekten, verwondingen of gezondheidsproblemen. Het doel van curatieve zorg is om de gezondheidstoestand van een individu te herstellen of te verbeteren.

De curatieve zorg van een huisarts omvat een breed scala aan medische onderwerpen en gezondheidsproblemen.
Hier zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die onder de curatieve zorg van een huisarts vallen:

 • Algemene ziekten en aandoeningen:
  Verkoudheid, griep, infecties, koorts, hoge bloeddruk, diabetes, astma, allergieën en andere veelvoorkomende ziekten.
 • Acute verwondingen:
  Snijwonden, verstuikingen, breuken, brandwonden en kleine chirurgische ingrepen.
 • Infectieziekten:
  Urineweginfecties, longontsteking, huidinfecties, seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) en andere infecties.
 • Chronische ziekten:
  Diabetes, hoge bloeddruk, hartziekten, artritis, astma, depressie, angststoornissen en andere langdurige medische aandoeningen.
 • Medisch advies en doorverwijzingen:
  Algemeen medisch advies, beantwoorden van vragen over gezondheidsproblemen en doorverwijzen naar specialisten indien nodig.

Huisartsen zijn vaak betrokken bij de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, hoge bloeddruk, astma of artritis. Ze helpen bij het beheren van de symptomen, het voorschrijven van medicijnen en het coördineren van de zorg met andere specialisten of zorgverleners.

Hieronder een greep uit de onderwerpen die vallen onder de chronische zorg van de huisarts:

 • Diabetes:
  Diagnose, behandeling, monitoring en educatie met betrekking tot diabetes type 1 en type 2.
 • Hoge bloeddruk (hypertensie):
  Diagnose, behandeling, monitoring en beheer van hoge bloeddruk om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.
 • Hartziekten:
  Beheer van verschillende hartziekten, zoals coronaire hartziekte, hartritmestoornissen en hartfalen.
 • Longaandoeningen:
  Diagnose, behandeling en beheer van chronische longaandoeningen zoals astma en chronische obstructieve longziekte (COPD).
 • Artritis:
  Begeleiding en behandeling van artritis, waaronder osteoartritis en reumatoïde artritis.
 • Depressie en angststoornissen:
  Diagnose, behandeling en begeleiding bij depressie, angststoornissen en andere psychische aandoeningen.
 • Chronische pijn:
  Beheer van chronische pijnklachten, zoals rugpijn, migraines, fibromyalgie en andere aandoeningen die langdurige pijn veroorzaken.
 • Auto-immuunziekten:
  Begeleiding en behandeling van auto-immuunziekten zoals lupus, coeliakie, multiple sclerose (MS) en inflammatoire darmziekten (zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa).
 • Neurologische aandoeningen:
  Diagnose en behandeling van neurologische aandoeningen zoals epilepsie, migraine, Parkinson en dementie.
ZORG VOOR GGZ PATIËNTEN

Huisartsen kunnen ook psychologische zorg bieden, zoals het diagnosticeren en behandelen van veelvoorkomende psychische aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen en stressgerelateerde problemen. Ze kunnen counseling en kortdurende therapie aanbieden of doorverwijzen naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorgprofessionals.

De psychologische zorg die een huisarts biedt, richt zich op het beoordelen, behandelen en beheren van psychische en emotionele problemen van patiënten. Enkele onderwerpen die onder de psychologische zorg van een huisarts kunnen vallen, zijn onder andere:

 • Depressie: De huisarts kan depressieve symptomen evalueren, de ernst beoordelen en een behandelplan opstellen. Dit kan het voorschrijven van medicatie omvatten of doorverwijzing naar een specialistische geestelijke gezondheidszorgverlener.
 • Angststoornissen: Een huisarts kan angstklachten zoals paniekaanvallen, sociale angst, gegeneraliseerde angststoornis (GAS) en fobieën beoordelen, een diagnose stellen en behandelingsopties bespreken.
 • Stressmanagement: Huisartsen kunnen patiënten helpen bij het identificeren en beheren van stressfactoren in hun leven. Ze kunnen advies geven over ontspanningstechnieken, levensstijlveranderingen en het opstellen van een gezondheidsbevorderend plan.
 • Slaapstoornissen: Als patiënten problemen hebben met slapen, zoals slapeloosheid, kan de huisarts de oorzaak onderzoeken, slaapadviezen geven en indien nodig medicatie voorschrijven.
 • Psychosomatische aandoeningen: Dit omvat lichamelijke symptomen die een psychische oorzaak hebben, zoals hoofdpijn, maagklachten of vermoeidheid. Een huisarts kan de relatie tussen de fysieke en psychologische aspecten van de symptomen onderzoeken en een passende behandeling aanbevelen.
 • Levensproblemen en counseling: Huisartsen kunnen ook ondersteuning bieden bij levensproblemen zoals rouwverwerking, relatieproblemen, stress op het werk of andere psychosociale uitdagingen. Ze kunnen patiënten doorverwijzen naar gespecialiseerde therapeuten of psychologen indien nodig.

Het is belangrijk op te merken dat de omvang van de psychologische zorg die een huisarts kan bieden, kan variëren, afhankelijk van de opleiding, ervaring en beschikbare middelen. In sommige gevallen kan een huisarts ook samenwerken met andere geestelijke gezondheidszorgprofessionals om uitgebreidere zorg te bieden.

◀︎ Meer over onze GGZ zorg ▶︎
PALLITATIEVE ZORG in de HUISARTSENPRAKTIJK

Als huisarts bieden we palliatieve zorg aan mensen met levensbedreigende ziekten. Onze rol omvat het verlichten van symptomen, het beheren van pijn en het bieden van emotionele ondersteuning. We luisteren naar je wensen en doelen, en werken samen met jou en je naasten om een zorgplan op te stellen. Of het nu thuis of in een zorginstelling is, we zullen er altijd zijn om je te begeleiden en te ondersteunen. Je staat er niet alleen voor tijdens deze gevoelige fase, we staan aan je zijde om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke kwaliteit van leven ervaart.


Hier zijn enkele onderwerpen die onder de palliatieve zorg van een huisarts vallen:

 • Symptoombeheer:
  Het beheersen en verlichten van symptomen zoals pijn, misselijkheid, kortademigheid, vermoeidheid, slapeloosheid en andere ongemakken die kunnen optreden bij ernstig zieke patiënten.
 • Psychosociale ondersteuning:
  Het bieden van emotionele, psychologische en sociale ondersteuning aan patiënten en hun families. Dit omvat begeleiding, advies en hulp bij het omgaan met angst, depressie, rouw, communicatieproblemen en andere psychosociale aspecten.
 • Besluitvorming en geavanceerde zorgplanning:
  Het bespreken en vastleggen van de wensen van de patiënt met betrekking tot medische behandelingen, zoals het opstellen van een wilsverklaring en het benoemen van een vertegenwoordiger voor gezondheidszorgbeslissingen.
 • Continuïteit van zorg:
  Het coördineren en samenwerken met andere zorgverleners, zoals specialisten, verpleegkundigen, thuiszorgteams en hospices, om een naadloze overgang van zorg te waarborgen en de behoeften van de patiënt te vervullen.
 • Spirituele zorg:
  Het bieden van ondersteuning bij existentiële vragen, spirituele zorgen en het faciliteren van de geestelijke zorgbehoefte van de patiënt en hun familie.
 • Familieondersteuning:
  Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan de familieleden van de patiënt, inclusief rouwverwerking en het voorbereiden op het naderende verlies.

Palliatieve zorg is een multidisciplinair vakgebied dat ook betrokkenheid van andere zorgverleners vereist, zoals verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkers, om een holistische benadering van zorg te waarborgen.


◀︎ Bezoek onze pagina over Palliatieve Zorg ▶︎

◀︎ GEDEELTELIJKE PATIËNTENSTOP ►